Thiên Long Việt
thiên long việt tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Cs
MP
1
#b#e000cccV ang Tin T
86
Võ Đang
2
#eaf00cc#b NVT
71
Cái Bang
3
#b#eeeeeee#Gжi L Th Thi
64
Võ Đang
4
#ec00000#bNinh Khuyt
63
Tiêu Dao
5
LngThm
56
Tiêu Dao
6
#b#e000ccc Tiu Dao Tin T
52
Tiêu Dao
7
#eab0000#bng Ph߽ng Bt Bi
50
Võ Đang
8
#eab0000#b Vinh Ca Ca
46
Tiêu Dao
9
#eab0000#b Linh Trang L
42
Võ Đang
10
#b#e0000ff Kim Su
33
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

🌺 Thiên Long Việt 2.9 chuyển sinh - Open 19h30 tối T5 ngày 14/3

14/3

<3 [Tính năng đặc biệt]
Hệ thống Võ Hồn, Võ hồn chuẩn
Hệ thống trang bị trân thú
Hệ thống Thần Khí thần binh đặc biệt
Hệ thống đặc sắc Hệ thống Boss Thế giới hàng ngày.[Những vật phẩm có thể rớt trong quá trình đi train và đi event]

<3 Phụ bản :
★PMP : hàn băng tinh tiết , CCHTP , ngọc 8
★Ác tặc , ác bá : Ngọc 8
★Yến Tử Ô : Ngọc 8 , CCHTP

<3 Map Boss :
★Thúc hà cổ trấn : Áo + Thú Mốn Phái , phiếu DMP ngọc 8
★Kính Hồ : NL trùng lâu , phiếu DMP , hàn băng , đồ VIP , CCHTP
★Phụng Hoàng cổ trấn : NL trùng lâu , phiếu DMP , Ngọc 8 , Võ Hồn
★ Tam xuân huyền cảnh : Sét 120

<3 Máp Train
30 đến 90 : Phụng hoàng lăng mộ
90 đến 110 : Tháp ,cao xương ,Hõa Diệm sơn
110 đến 130 : Đại Uyển , Hạn huyết lĩnh

<3 Nói không với đồ piont , ko kích nạp , ko có mod hoặc gm tham gia game evn diễn ra hằng ngày cam kết lâu dài ổn định nào anh em còn đợi gì nữa mà không tải game dk tài mà chiến thôi ....Tin tức khác