Thiên Long Việt
thiên long việt tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Cs
MP
1
#eee1eee#bCon Trai Cng#231
82
Võ Đang
2
#-09#eecc005#Y#bB Gi
77
Tiêu Dao
3
TOKUDA
59
Võ Đang
4
#eecc005#Y#bC Tin T
53
Thiên Long
5
#-09#eab0000#b DanhGoSu
49
Võ Đang
6
PhcCuTeo
41
Võ Đang
7
LcHuyn
40
Thiên Long
8
BachLong
38
Tiêu Dao
9
#b#eaf0eccMeliodas
36
Thiên Long
10
H߽ng
33
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.