* Thiên Long Việt - Open 19h30 tối T5 ngày 5/10 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
5-10-2022
Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại Thiên Long Việt
------------------------------------
* Thiên Long Việt - Open 19h30 tối T5 ngày 5/10 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------