* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
30-6-2022

Đua TOP Open Tính từ lúc Open đến 9h ngày 10/7/2022
Phần thưởng :
★ Giải 1: 1.000.000 DMP Pet VIP tư chất 115k
★ Giải 2: 800.000 DMP Pet VIP tư chất 85k
★ Giải 3: 500.000 DMP Pet VIP tư chất 63k
★ Giải 4 -10: 500.000 DMPTin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại Thiên Long Việt
------------------------------------
* Thiên Long Việt - Open 19h30 tối T5 ngày 30/6 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------